• 5

  5

 • 3

  3

 • 1

  1

 • 6

  6

 • 4

  4

 • 2

  2

Rigoni di Asiago – в сърцето на природата от 1920 г

Италинаска марка био продукти без добавена захар, създадена с грижа към консуматора и заобикалящата ни среда чрез:
• Внимателен подбор на суровите материали
• Традиционни производствени методи, които непрекъснато се подобряват
• Сертифицирани органични продукти
• Етичен избор на органично земеделие: 
- за добиване на 1 кг неорганичен продукт се използват 50 г пестициди; 
- за 1 кг органичен продукт са нужни само 5 г пестициди